سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایج و شعرهای میرزا

این وبلاگ گزیده ایی از اشعار رنجبر ( میرزا )و اخبار و مهم های شهر ایج برای علاقه مندان در آن گنجانده خواهد شد .
صفحه خانگی پارسی یار درباره

نامه

    نظر

بهر آزردن ایـــــــن دل به کــجا خواهی رفت

           که شوی باد خزان و بــــــه صبا خواهی رفت

شرح و حال من ســـــرگشته به ایــــام تو بود

             بر حذر باش که بــی من به جفا خواهی رفت

کوچ دل در حـــرم یار تو آزار نمی باید کرد

               شوق پـــرواز به آن سمت خطا خواهی رفت

با رقــــیبان تو مـــگو هیچ سخنی از غم من

               که تو با غصه از این منزل ما خواهی رفت

تو چــــنان باش کــــــه بعد از غم ایام فراق

               خوش نمی بود  که آخر به فنا خواهی رفت

           قـــــــاسم از بردن آن نامه به دادگاه رقیب

                     خوش مــیندیش که آهی به صفا خواهی رفت  

قـــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــــــر                             


آتش کینه

    نظر

             نه امــــیدی به تـــــــو دارم نه به تو امیدوارم

                  که به جشن عشق با تو من دلی شکسته دارم

              دل من شکسته ای تـــــــو ،نکنم یاد تو هرگز

                        نه دگر شوقی ز دیـــدار نه به تو نامه نگارم

              تو زدی آتش کیـــــنه بــــه دل شکسته ی من

                        که به راه عشق با تو چو ســیه شد روزگارم

              نه من از عشق تو گویم نه دگر عشق منی تو

                         تو شدی عبرت تاریک به تبـــاهی ات سپارم

             این دل شکسته ی من به کمند زلف خود پوش

                       که نماز عشق و قــــاسم به خیـــــال تو گذارم

                                 قـــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــــــر

 


نفرت

 

 

امروز که دلگیرم زتــــــو ،دلـــتنـگ فردا میشوم

          بیزاری از من مـــــیروم مــــجنون لــیلا میشوم                    

 من عاشق تو گـــــشتم و تو دشــــمن این دل شدی

          باشد که دیگر بعد از این چون اشک رویا میشوم

    بنگر که دردت تا کـــجا ریــــشه زده بر جان من

           خوردم قسم بر جـــان تــوبـی تو چه شیدا میشوم

با رفتنت حــــتی دگــــر در گریه هم حسی نبود

            یک قطره از چـــشمان تــو من سیل غمها میشوم

در کوره راه زنــدگی مـــست دو چشمانت شدم

               با رفتنت از پـــیش مــن بـــــر دار هیدا میشوم

قاسم دگر حرفی نـــــزد در آن شـــــب بارانیت

               نفرت ز من داری عزیز از دور تماشا میشوم 

××××××××قاسم رنجبر×××× 8/4/1392××××××××