سفارش تبلیغ
صبا

غزل

به عشق تو 

چو گم کردم همه 

نام و نشان خود 

ولی در عالم تنها 

شناختم من نشان تو 


مدیرت : قاسم رنجبر