سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایج و شعرهای میرزا

این وبلاگ گزیده ایی از اشعار رنجبر ( میرزا )و اخبار و مهم های شهر ایج برای علاقه مندان در آن گنجانده خواهد شد .
صفحه خانگی پارسی یار درباره

آتش

    نظر

                                                 آتش

آتشی بر دامــنم انــــداخت که جـــان و دل بسوخت

                         آه از آن عــــــشق گرانم که چه ارزان می فروخت

زیر بارانهای اشـکم , آتش عشقش دگرخاموش شد

                         با نـــســیـم آهــــی از دل چــشم به آن آتش بدوخت

او کشـید مــــهــر و مـــحــبـــت را به آتش یکسره

                         آخرین حـــرف جـــــدایی با هزار افسوس نسوخت

بعد مـــن هــــرگـــز نــخــنــد بر آتش افروخته ات

                          چون کـــسی آتــش زدی خاکستری را می نموخت

کوچ رفتن شد چو نزدیک میرزا هست و انتظار

                          تا بگیرد در قـــــیامت حق طـــفــلانش که سوخت

==== میرزا ====