سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                        دل

دلـــتنگ ز دست یار ، دلـــگیر ز این دریا

                                 دلـــــسیرم از این دنیا دلــــــواپسم از فردا

دل شــورتورا دارد این دل نــگران توست

                                 دلــــخواه منی جانا دلـــــداری دهم دل را

من دلخوشم از حرف و دریا دل بی قایق

                                دل آزرده عشقم من و دل کنده ام ازهرجا

دل روشـنیـم وصل ودل بــــسته و تــنهایم 

                                دل بردن من از تو دل خــونم از این رویا

دل شاد نمیگردد دلـداری از ایـــن دلـــوار

                                 دلــنازک و دلسوزی دلــبـازی و دل تـــنها

دل ساده ترازمن نیست یا دلــکشی یا دلدار

                                 دلناز منی ای دل، دل سنــگ مباش زیبا

قاسم ز چه دلسردی دلخور تو مشو هرگز

                                 دل رحم اگر باشی دلـسوخته شوی اینجا


مدیرت : قاسم رنجبر