سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                    سکوت دوم

نمی گویم که دوستـــــم دار چـــــرا که جان فدا هستم

                      نگاهم مات مــــبهـــــوت اســت سکوتی با ندا هستم

سکوت مــــن هـــــزار داد است ز دست آشنا امروز

                    غریبه هـــــیچ نمــــی دانـــــد کــــه من اازتوجداهستم

کسی از حال و احوالم خبر داری بجــــزغم نیست

                        چرا که داد و فریادم ، سکوتم ، بــــــی صدا هستم

نوشتم نــــــامه ی بـــــختم بـــــه روی کاغذ اقبال

                        نوشت از ســرگذشت من تو شاه ومن گدا هستم

بگفت قــــــاسم اگر دیدی پریــشان حالم و تنها

                        بدان در اوج تنهایی دمـــی مـــن با خدا هستم

 


مدیرت : قاسم رنجبر