سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

غزل

                                    سکوت دوم

نمی گویم که دوستـــــم دار چـــــرا که جان فدا هستم

                      نگاهم مات مــــبهـــــوت اســت سکوتی با ندا هستم

سکوت مــــن هـــــزار داد است ز دست آشنا امروز

                    غریبه هـــــیچ نمــــی دانـــــد کــــه من اازتوجداهستم

کسی از حال و احوالم خبر داری بجــــزغم نیست

                        چرا که داد و فریادم ، سکوتم ، بــــــی صدا هستم

نوشتم نــــــامه ی بـــــختم بـــــه روی کاغذ اقبال

                        نوشت از ســرگذشت من تو شاه ومن گدا هستم

بگفت قــــــاسم اگر دیدی پریــشان حالم و تنها

                        بدان در اوج تنهایی دمـــی مـــن با خدا هستم

 


مدیرت : قاسم رنجبر