سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایج و شعرهای میرزا

این وبلاگ گزیده ایی از اشعار رنجبر ( میرزا )و اخبار و مهم های شهر ایج برای علاقه مندان در آن گنجانده خواهد شد .
صفحه خانگی پارسی یار درباره

سکوت

    نظر

                                              سکوت

دل بـــریدی از مـــن ودلـــبستگی از یاد رفت

                               عشق من چون شمـع روشن ودرمسیربادرفت

دشمنم چون آشنایم بود و زد خـــنجرزپشت  

                                در سکوت باید گریست ،تا آسمان فریاد رفت

من که دردفترنوشتم صد هزارنفرین به عشق 

                                 دل به درس هرگزندادی تا که آن استاد رفت

من چه گویم که مرادرقـــفــــس انداخت فلک

                             یا به دام زلف توباید مرا، یا با خود صیاد رفت

من شکستم آن غرورم تـــــا بـــه تو آموختم  

                                تا که بال و پرگرفتـــی بــــعد تو خرداد رفت

حرف  میرزا  با کلامی این چنین پایان گرفت

                             می رسیم جایی که  قبل ازما هزار  اجـداد رفت

=====میرزا ======