سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

غزل

                                       سعادت         

 نام تو برشاخه ی نرگس طـراوت می دهد

                                    عطرتوبر پیرهن یوسف شــهادت می دهد

نام آن نیلوفر پیچ در گـــــره زیبنده نیست

                                     از نمادرنگ چشمت سبزه عادت می دهد

 درگلستا ن توآن عـطر وجودت ماندنیست

                                    آن نگین تاج برسر رخ ســـعادت می دهد

 کوچ بر قشلاق بنگر در بهار سبز خویش

                                    دل دهد مانند فـرهاد جــان بیادت می دهد

 با غم دل میبرد نــــیلوفری در کــــنج دل

                                      قاسم ازیارخودش دل برحسادت می دهد     

         


مدیرت : قاسم رنجبر