سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایج و شعرهای میرزا

این وبلاگ گزیده ایی از اشعار رنجبر ( میرزا )و اخبار و مهم های شهر ایج برای علاقه مندان در آن گنجانده خواهد شد .
صفحه خانگی پارسی یار درباره

سعادت

    نظر

                                       سعادت         

 نام تو برشاخه ی نرگس طـراوت می دهد

                                    عطرتوبر پیرهن یوسف شــهادت می دهد

نام آن نیلوفر پیچ در گـــــره زیبنده نیست

                                     از نمادرنگ چشمت سبزه عادت می دهد

 درگلستا ن توآن عـطر وجودت ماندنیست

                                    آن نگین تاج برسر رخ ســـعادت می دهد

 کوچ بر قشلاق بنگر در بهار سبز خویش

                                    دل دهد مانند فـرهاد جــان بیادت می دهد

 با غم دل میبرد نــــیلوفری در کــــنج دل

                                      میرزا  ازیارخودش دل برحسادت می دهد  

=====میرزا =====