سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

ایج و شعرهای میرزا

این وبلاگ گزیده ایی از اشعار رنجبر ( میرزا )و اخبار و مهم های شهر ایج برای علاقه مندان در آن گنجانده خواهد شد .
صفحه خانگی پارسی یار درباره

هجر

    نظر

                                                 هجر

از هـجر تو من جــــانا مـیـمـیرم و بیمارم

                                  میمیرم از ایــن هجران نام تو به لب دارم

گاه در ســـفر هجری یا تـــرک دلم کردی

                                 دادی تو پــیام بــــر من گفتی ز تو بیزارم

آنروزکه دلم بــشکست دیدم که لبت خندید

                                  ای دل تو شــــکسته شو بنگر به لب یارم

ای صاحـــب تــنهایی درد من از تنهاست

                                  دریاب دمی ای یــار بـــگذر که گنهکارم

دستی که فشردم من دیگر نـــفشارم دست

                                  غم را بنواز در نی من عــــــاشق نیزارم

از درد فــــــراق تو دلـــشوره به دل دارم

                                   میرزا  شب وروزگـفتا نفرین به توای یارم