سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                                 هجر

از هـجر تو من جــــانا مـیـمـیرم و بیمارم

                                  میمیرم از ایــن هجران نام تو به لب دارم

گاه در ســـفر هجری یا تـــرک دلم کردی

                                 دادی تو پــیام بــــر من گفتی ز تو بیزارم

آنروزکه دلم بــشکست دیدم که لبت خندید

                                  ای دل تو شــــکسته شو بنگر به لب یارم

ای صاحـــب تــنهایی درد من از تنهاست

                                  دریاب دمی ای یــار بـــگذر که گنهکارم

دستی که فشردم من دیگر نـــفشارم دست

                                  غم را بنواز در نی من عــــــاشق نیزارم

از درد فــــــراق تو دلـــشوره به دل دارم

                                   قاسم شب وروزگـفتا نفرین به توای یارم

 


مدیرت : قاسم رنجبر