سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                          سجده گاه قسمت

صد بــــــار دل شــکستی ،یــک بار باورم نیست
                       عشقی زمن گرفتی ،عشقی که خاطرم نیست 

گفتی که در خیالـــت ،بشکسته دل محال است

                       با این دل شکسته،عــــقل است که یاورم نیست

دل در طـــواف عشقت ، تــــقـــــدیر مـــن رقم زد

                       در سجده گــــاه قسمت ، شکی به داورم نیست

رفتی ولی نـــــگـــاهت در قــاب دل اسیــــر است

                      گردنشسته برقاب خــــــاکی که بـــر سرم نیست

سالها نظاره کـــردم ، بــــــا چـشم بسته ی خود

                      صد بار دل شــکستی ایــن بــــــــــار آخرم نیست

قــــــاسم ســخــــن نگوید هیچگاه به ماه خاموش

                     با دشمنان بــــــــخندم، چــــون گریه پرورم نیست

رنجبر 1/اردیبهشت/1394


مدیرت : قاسم رنجبر