سفارش تبلیغ
صبا

غزل

 

                                  بغض کبود

با بی وفایی همـــچو تـــو  ، تــــا کی وفا داری کنم؟

                       با اشک چشم و ســــوزدل از خــــود  پرستاری کنم

با اشک شمع بر خـــاک خــود بنـــوشته ام دیگر نیا 

                       من شمع روشن  هستم و  خـامــــوش عزاداری کنم 

این دل سخن از تو نگفت حــتی در آن  بغض کبود

                             در آرزویش ماند  و گفت با غــــصه  همکاری کنم

از دامن لیـــلــی چــــــرا مــجنون فقط آواره  مُرد

                           آواره ی لـیلـــــی شـــدن از چــــه دل افکاری کنم

شادی ز مــــن بردی ولـــی با غصه زنده مانده ام

                         بر عاشقان بنــــــوشته ام آیــــــد کـــه دلداری کنم

قاسم اگر مجنون شود از خــــــــاطر لیــلا گذشت

                           عمری به پایش سوختم وکم مانـــــده تا زاری کنم

رنجبر

3/اردیبهشت /1394

 

 


مدیرت : قاسم رنجبر